HBS_DRAFT Pre-elections Assessment_MM_Version_Cover

၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲများ လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံ

ရွေးကောက်ပွဲအကြို အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်
For free

Heinrich Boll Stiftung မှ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် ထုတ်ဝေသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာမည့်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပမည်ဟု စီစဥ်ထားသည်။ ယခုနှစ်၏ပထမနှစ်ဝက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံသည် COVID-19 ကမ္ဘာ့ ကပ်ရောဂါကို စတင် တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း ယင်းရက်စွဲရော ကျန်းမာရေးပြဿနာ အကြပ်အတည်း၏ ပုံသဏ္ဍာန်အနေအထားတို့ပါ ရှင်းလင်းရေရာမှု မရှိသေးပါ။ ယင်းသို့သောအနေ အထားရှိရာ ရန်ကုန်ရှိ Heinrich Boll Foundation ရုံးသည် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအခြေအနေရပ် များအားသိရှိအောင် အဝေးမှအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ရန်နှင့် အချို့အဖွင့်မေးခွန်းများနှင့် ဆက်လက်ဖြစ် ပေါ်နေသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများအပေါ် မီးမောင်းထိုးပြရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

COVID-19 ကပ်ရောဂါသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဥ်များအပေါ် စိန် ခေါ်မှုအသစ်များကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကမ္ဘာနှင့်တစ်လွှား ရွေးကောက်ပွဲဖြစ် စဥ်ပေါင်း ၁၀၀ ကျော်တို့ ဆိုင်းငံ့ခဲ့ရပြီဖြစ်ပြီး အချို့နိုင်ငံများမှာ ကပ်ရောဂါအကြားဆက်လက်ကျင်း ပရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID-19 ကပ်ရောဂါကူးစက်ပျံ့ပွားမှုသည် ရှိနှင့်ပြီးသော အားနည်းချက်များနှင့် ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်စဥ်တွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သော အန္တရာယ်များကို စုပေါင်းဖြစ်ပေါ် စေသော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲများကိုကျင်းပခြင်းမှာ မဖြစ်နိုင် သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေမရှိသည်မျိုးပင် မဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲရက်မတိုင်မှီ လပိုင်းများအလိုတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပျံ့ပွားမှုကို ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဥ်အပေါ် ကြိုတင်မမှန်းဆနိုင်သောနည်းလမ်းများဖြင့် သက်ရောက်နိုင်သော အလားအလာရှိသည့်အန္တရာယ်အဖြစ် ထည့်သွင်းစဥ်းစားလုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် (UEC) ၏ ဦးဆောင်မှုအာဏာအောက်တွင် ကျင်းပသည့် မြန် မာနိုင်ငံအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲများကို ၅ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်သက်တမ်းဖြင့် ကျင်းပသည်။ နောက် ဆုံးကျင်းပခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲများကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုအား ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲ ဖြင့် ဆန့်ကျင်အနိုင်ယူခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်အောက်ရှိ ယခုလက်ရှိအစိုးရကိုထွက်ပေါ် လာစေခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲများဟု မှတ်ယူခဲ့သည်။ ယခုလာမည့် မဲများသည် ပိုမိုအပြိုင်အဆိုင်များ မည်ဟုမျှော်မှန်းရပြီး ရွေးကောက်ပွဲစနစ်တစ်ခုလုံးသည်လည်း ခါတိုင်းထက်ပိုမိုအစမ်းသပ်ခံရမည် ဟု မျှော်မှန်းရသည်။

ဤ အကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်သည် ရွေးကောက်ပွဲအကြိုအခြေအနေရပ်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲများအ တွက် မူဘောင်များ၊ ရွေးကောက်ပွဲစီမံအုပ်ချုပ်ရေး၊ မဲဆန္ဒရှင်အမည်စာရင်းမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ နိုင်ငံ ရေး အသင်းအဖွဲ့များအနေအထား၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးနှင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဘဏ္ဍာရေးသုံးစွဲမှုများ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဖျက်သိမ်းရန် အလားအလာရှိမှုများနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ရွေးကောက်ပွဲများ အတွက် ရှုထောင့်များ စသည်တို့ကို လေ့လာဖော်ပြထားသည်။ ထို့အပြင် ဤစာတမ်းသည် ရွေး ကောက်ပွဲရက်မတိုင်မှီ COVID-19 ကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားပြီး လူမှုသတင်းမီဒီယာ နှင့် ရွေးကောက်ပွဲ လေ့လာစောင့်ကြည့်ခြင်းများအကြောင်းကိုလည်း ဆွေးနွေးတင်ပြထားသည်။

ယင်းသို့တင်ပြရာတွင် ဤအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်သည် ယခင် ဥရောပ သမဂ္ဂ (EU) နှင့် အခြား ရွေး ကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ငန်းများအပြင် အမျိုးမျိုးသော ပါဝင်ဆက်စပ်သက်ဆိုင် သူ များနှင့် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် အင်တာဗျူးအမေးအဖြေ ၂၅ ခုတို့မှရရှိသည့် အကြောင်း အရာများနှင့် တွေ့ရှိချက်များအပေါ် အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက် ပွဲကော်မရှင်မှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ သတင်းမီဒီယာ၊ အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့ အစည်းများ၊ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကူညီပေးသူများ၊ ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ရွေး ကောက်ပွဲလေ့လာစောင့်ကြည့်သူများနှင့် လွတ်လပ်သောကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ တို့ပါဝင်သည်။

ယင်းစကားအပြောအဆိုများနှင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်သုတေသနပြုလုပ်ချက်များအပေါ်တွင် အခြေတည် ပြီး ဤအကဲဖြတ်ဆန်းစစ်ချက်သည် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဆက်စပ်ပါဝင်သက်ဆိုင်သူများအတွက် အကြံပြုချက် ၉ ချက်ကို ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဆန္ဒမဲထည့်ပိုင်ခွင့်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံရှိအများ ပြည်သူကျန်းမာရေးကိုအကာအကွယ်ပေးရန် နှစ်ခုစလုံးကို သေချာအောင် စောင့်ရှောက်နိုင်မည့် မည်သည့် ဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများကိုမဆို ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျသော ရွေးကောက်ပွဲများအတွက် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံနှုန်းများနှင့် အခြေခံစည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာရင်း ထည့်သွင်းလုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။

Product details
Date of Publication
July 2020
Publisher
Heinrich Böll Stiftung
Number of Pages
30
Licence
Language of publication
English
Table of contents

List of Abbreviations

Introduction

1. Legal Framework

2. Election Administration 

    2a. Institutional Organisation and Composition

    2b. Voter Registration

3. Political Parties and Campaign

    3a. Political Party Landscape

   3b. Political Party and Candidate Regulation

  3c. Campaign Regulation

  3d. Campaign Finance

4. Elections and Conflict

   4.a. The potential cancellation of elections

   4.b. Conflict in Rakhine State

5. Social Media and Elections

6. Election Observation

7. Towards Election Day

    Recommendations