ဖောင်ဒေးရှင်း

ဟိန်းရစ်ဘိုလ်း ဖောင်ဒေးရှင်း (Heinrich Böll Foundation) သည် ဂျာမန်အစိမ်းရောင်နိုင်ငံရေး ဖောင်ဒေးရှင်းဖြစ်သည်။ ဂျာမနီ၏ဖက်ဒရယ်ပါလီမန်တွင်ကိုယ်စားပြုသည့် “ Alliance '90 / The Greens” နိုင်ငံရေးပါတီနှင့် ဆက်နွယ်မှုရှိသည်။ ဘာလင်မြို့တွင် အခြေစိုက်ပြီး ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိ လူထုပညာရေး လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးဆောင်သည်။

ဟိန်းရစ်ဘိုလ်း ဖောင်းဒေးရှင် ဆိုတာ...

အောက်ပါရည်ရွယ်ချက်များသည် ဟိန်းရစ်ဘိုလ်း ဖောင်ဒေးရှင်း (Heinrich Böll Foundation) ၏ ခံယူချက်များ နှင့် လုပ်ငန်းစဉ်များကို လည်ပတ်လုပ်ဆောင်သော အရာများဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ နှင့် လူ့အခွင့်အရေးကို မြှင့်တင်ရေး၊ ကမ္ဘာ့ဂေဟစနစ် ပျက်စီးခြင်းကို ကာကွယ်ရန် အရေးယူဆောင်ရွက်ရေး၊ ကျားမတန်းတူညီမျှမှုကို တိုးတက်လာစေရေး၊ အရေးကြီးနယ်ပယ်ရှိ ပဋိပက္ခများကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ငြိမ်ချမ်းရေးအတွက် အကာအကွယ်ပေးရေး၊ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်၏ လွတ်လပ်ခွင့်အတွက် အစိုးရ နှင့် စီးပွားရေး တရားလွန် အာဏာမှ ခုခံကာကွယ်ပေးရေး စသည့်တို့ဖြစ်သည်။ 

ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ဂျာမန်အစိမ်းရောင်ပါတီနှင့် နီးကပ်သော ဆက်နွှယ်မှုရှိသော်လည်း ဌင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်များကို အနှောင်အဖွဲ့ကင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အလျှောက် ပွင့်လင်းမှုရှိသည့် ပညာရှင်ဆန်သော စိတ်ဓါတ်ကို ပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ ကွန်ယက်များအပြင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ရုံးခွဲပေါင်း ၃၂ရုံး ရှိသည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းအနေဖြင့် ဂျာမနီ ဖယ်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ  နိုင်ငံအခြေစိုက်ဖောင်ဒေးရှင်းများ နှင့်အတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း၊ ဂျာမနီနိုင်ငံ နှင့် ပြည်ပနိုင်ငံများတွင် ရှိသော ကျောင်းသာ/သူများ နှင့် ပညာရှင်များအား လူမှုရေးအရသော်လည်းကောင် နိုင်ငံရေးအရသော်လည်းကောင်း ပံ့ပိုးမှုများပေးခြင်း နှင့် ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ လူမှုရေး နှင့် နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာ ပါဝင်မှုများအတွက် ပံ့ပိုးခြင်းများ လုပ်ဆောင်သည်။